آیا خودرو های برقی جای بنزینی را می گیرند؟

آیا خودرو های برقی جای بنزینی را می گیرند؟

چند سالی است که در سراسر جهان خودرو های بنزینی استفاده می شود، در اصل استفاده از خودرو های بنزینی از نزدیک به 100 سال گذشته در میان مردم به صورت رایج مورد استفاده قرار میگیرد.

ادامه خواندن آیا خودرو های برقی جای بنزینی را می گیرند؟

آیا متاورس واقعی تر می شود !!!

آیا متاورس واقعی تر می شود !!!

صحبت بر سر زبان ها افتاده که تکنولوژی های جدید بر اساس متاورس در دنیای نقش پیدا میکنند و وارد دنیای عجیبی می شویم .

متاورس یا به انگلیسی Metaverse توسط فیسبوک معرفی شد، گویا خالقان فیسبوک بعد از مدتی از کاهش اعتبار فیسبوک با این ایده می خواهند اعتبار بالایی برای خود بدست آورند.

ادامه خواندن آیا متاورس واقعی تر می شود !!!