Duolingo زبان ییدیش را به دروس زبان خود اضافه می کند

Illustration of two Jewish people touching hands, the person on the left is in a historical setting and the person on the right is in a modern city. The modern person is holding a phone.

برنامه یادگیری Duolingo در روز سه شنبه زبان جدیدی به پیشنهادات خود اضافه می کند: ییدیش.

ادامه خواندن Duolingo زبان ییدیش را به دروس زبان خود اضافه می کند

Neuralink الون ماسک در ویدیوی جدید فناوری مغز و رایانه را مسخره می کند

Neuralink ، شرکت رابط ماشین مغز که توسط الون ماسک مدیر عامل تسلا تاسیس شده است ، ویدیویی در یوتیوب از یک میمون ماکاک به نام پاجر منتشر کرده است که با ذهن خود بازی ویدیویی Pong را بازی می کند.

به نظر می رسد این فیلم 3 دقیقه ای و 27 ثانیه ای ، که ماسک اواخر روز پنجشنبه در توییتر به اشتراک گذاشته است ، نشان می دهد که میمون با فعالیت مغز خود کامپیوتر را کنترل می کند.

ادامه خواندن Neuralink الون ماسک در ویدیوی جدید فناوری مغز و رایانه را مسخره می کند