بایگانی برچسب: s

هشدار محققان درباره کرونا ویروس

هشدار محققان درباره کرونا ویروس

تعداد زیادی از محققان جهان به این موضوع اشاره کرده اند که ویروس تنها در سطوح نیست و باید هوای معلق را هم در نظر گرفت . این ویروس می تواند در هوا در حال گردش باشد و باید با ماسک تردد کرد تا میزان ابتدا به آن کاهش یابد .