بایگانی برچسب: s

امنیت سایبری از مهاجرت عامل ایجاد شده توسط ابر عمومی می ترسد

Organizations see hybrid cloud computing as an approach to better ensure data security.

امنیت سایبری ابر – یا کمبود آن – شور و هیجان شرکت ها را از ابر عمومی خارج می کند. نگرانی مشابه در مورد مدیریت تعهدات انطباق ، جلوگیری از حرکت سازمانها به طور کلی به ابر است.

ادامه خواندن امنیت سایبری از مهاجرت عامل ایجاد شده توسط ابر عمومی می ترسد